Συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να εντοπίζετε, να χρησιμοποιείτε, να κατανοείτε και να διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας με θετικό και εποικοδομητικό τρόπο. Είναι η αναγνώριση για τη συναισθηματική σας κατάσταση και τις συναισθηματικές καταστάσεις των άλλων. Συναισθηματική νοημοσύνη είναι επίσης οτιδήποτε αφορά την ανάμειξη σας με άλλους ανθρώπους και την επίδραση, που έχουν οι άλλοι πάνω σας.

H συναισθηματική νοημοσύνη αποτελείται από τέσσερις βασικές ικανότητες:

Αυτογνωσία

Η ικανότητα να αναγνωρίζετε τα συναισθήματά σας και πώς αυτά επηρεάζουν τις σκέψεις και τη συμπεριφορά σας, όπως τις ικανότητες σας και τις αδυναμίες σας, για να έχετε αυτοπεποίθηση.

Αυτο-διαχείριση

Η δυνατότητα ελέγχετε παρορμητικά συναισθήματα και συμπεριφορές, να διαχειρίζεστε τα συναισθήματά σας με υγιείς τρόπους, να αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες, να είστε συνεπής προς τις δεσμεύσεις, και να προσαρμοστείτε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Κοινωνική ευαισθητοποίηση

Η ικανότητα να κατανοήτε τα συναισθήματα, τις ανάγκες και τις ανησυχίες των άλλων ανθρώπων, να αισθάνεστε άνετα κοινωνικά, και αναγνωρίζετε τη δυναμική της εξουσίας σε μια ομάδα ή οργάνωση.

Διαχείριση των σχέσεων

Η ικανότητα να αναπτύξετε και να διατηρήσετε καλές σχέσεις, να επικοινωνείτε με σαφήνεια, να εμπνεύσετε και να επηρεάσετε τους άλλους, να λειτουργήσετε καλά σαν μέλος μιας ομάδα, και να διαχειριστείτε οποιεσδήποτε συγκρούσεις.

Συναισθηματική Νοημοσύνη (EQ) εναντίον της πνευματικής νοημοσύνης (IQ)

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει να μην εμπιστεύονται τα συναισθήματά μας. Μας είπαν ότι τα συναισθήματα στρεβλώνουν την “ακριβή” πληροφόρηση της νοημοσύνη μας. Ακόμα και ο όρος “συναισθηματική” έχει φτάσει να σημαίνει αδύναμη, εκτός ελέγχου, ακόμα και παιδαριώδεις. “Μην είσαι μωρό!” λέμε για το μικρό αγόρι που κλαίει στην παιδική χαρά. “Αφήσε τον ήσυχο, θα τα καταφέρει μόνος του!” επιπλήττουμε το μικρό κορίτσι που τρέχει να βοηθήσει το μικρό αγόρι.

Από την άλλη πλευρά, οι ικανότητές μας να απομνημονεύουμε και να λύνουμε προβλήματα, να διευκρινίζουμε λέξεις και να κάνουμε μαθηματικούς υπολογισμούς, είναι εύκολα μετρήσιμα σε γραπτές εξετάσεις και στους βαθμούς. Τελικά, αυτές οι πνευματικές ικανότητες, που υπαγορεύει ένα πανεπιστήμιο, θα μας δώσει την πρόσβαση στη σταδιοδρομία, που αργότερα θα ακολουθήσουμε.

Ωστόσο, η πνευματική νοημοσύνη(I.Q) είναι λίγοτερο σημαντική για να γίνουμε ευτυχισμένοι και πετυχημένη σαν άνθρωποι, από την συναισθηματική νοημοσύνη(E.Q). Και εν τέλει, γνωρίζουμε όλοι μας, ανθρώπους, που έχουν λαμπρή ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, αλλά κοινωνικά και προσωπικά, είναι αποτυχημένοι. Τελικά αυτό, που λείπει είναι η συναισθηματική νοημοσύνη και η προσοχή, που δίνουμε για να την αναπτύξουμε.