Ενός λεπτού σιγή για όλα τα “άνετα θα το έκανα μαζί σου”που κρύφτηκαν πίσω από ένα “χάρηκα πολύ”