“ἀνάστα, ὁ Θεός, κρίνων τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι”. Αυτό έψαλαν το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου στις εκκλησίες αναγγέλλοντας την Ανάσταση του Θεανθρώπου. Είναι η πρώτη Ανάσταση, όπως και ονομάζεται, ενώ τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου προς Κυριακή του Πάσχα εορτάζεται κατά η Ανάσταση του Χριστού.